Kaip gauti vaiko gimimo liudijimą?

Kaip gauti vaiko gimimo liudijimą

Norėčiau vaiko gimimo liudijimo kopijos. Kaip ir kur galima užsisakyti tokias paslaugas? Pastebėjome, kad civilinės metrikacijos, konsulinės įstaigos ar metrikacijos centras asmens prašymu paskelbia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos pilietybę įrodančio įstatymo ištrauką (ištrauka žemiau) nuo 2017 m. sausio 1 d. išrašas gali būti išduotas iš karto po pilietybės liudijimo įregistravimo pareiškėjo prašymu arba bet kuriuo metu vėliau. Vaiko gimimą turite įregistruoti per 3 mėnesius nuo vaiko gimimo. Kuo greičiau įregistruosite, tuo greičiau galėsite gauti su vaiko gimimu susijusias paslaugas ir išmokas (pavyzdžiui, vaikui skirtas išmokas).

Informuojame, kad išrašą iš gimimo liudijimo įrašo galite užsisakyti pateikę vienkartinį prašymą Nacionaliniam įmonių registracijos centrui

Informacija apie tai, kas nurodyta paraiškoje, pateikiama nuorodoje. Informaciją apie paraiškų teikimo procesą rasite čia. Gimimo liudijimą taip pat galite užsisakyti civilinės metrikacijos skyriuje, konsulate arba internetu.. Paspaudę „Prisijungti“, elektroniniu būdu atlikite tapatybės patvirtinimą ir pasirinkite paslaugą „Pilietybės įrašų išrašų, kopijų, nuorašų, pažymų išdavimas“. Atkreipiame dėmesį, kad Elektroninės registracijos paslaugų sistema (MEPIS) skirta gauti ir nagrinėti pareiškėjų, naudojančių informacines technologijas, prašymus. Atkreipiame dėmesį, kad gimimo liudijimai išduodami tik popierine forma.

Kaip civilinėje metrikoje sužinoti gimusio vaiko asmens kodą?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Europos Parlamento ir Tarybos balandžio 27 d. reglamentu dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (ES) 2016 m. /679 ir panaikinus direktyvą 95/46/EB draudžia skelbti Asmens informacijos kodas.

Vaiko asmens kodą galite sužinoti tik surinkę civilinės metrikacijos išrašą, patvirtinantį vaiko gimimo įrašą (nuo 2017-07-01 pažymėjimas nebus išduodamas). Šį išrašą galite užsisakyti internetu. Paspaudę „Prisijungti“, elektroniniu būdu atlikite tapatybės patvirtinimą ir pasirinkite paslaugą „Pilietybės įrašų išrašų, kopijų, nuorašų, pažymų išdavimas“. Atkreipiame dėmesį, kad Elektroninės registracijos paslaugų sistema (MEPIS) skirta gauti ir nagrinėti pareiškėjų, naudojančių informacines technologijas, prašymus.

Kokių dokumentų reikia norint įregistruoti vaiko gimimą?

Norėdami įregistruoti vaiko gimimą, jums reikalingi:

  • Abiejų tėvų asmens dokumentai;
  • Vaiko gimimo liudijimas arba eVGP * numeris;
  • Jei vaikas gimė nesantuokoje, – tėvų sutikimo pareiškimas.
  • Kai kurios akušerijos įstaigos išdavė eVGP (elektroninį gimimo liudijimą). eVGP numeris nurodytas popierinio vaiko gimimo liudijimo pavadinime.

Registruodami vaiką Civilinės metrikacijos skyriuje, šiuos dokumentus turite atsinešti su savimi ir pateikti skyriaus darbuotojams.

Kaip įregistruoti vaiko gimimą internetu?

Registruodami vaiką internetu sugaišite ne daugiau 10-15 minučių. Nuo 2017 m. nebebus išduodami popieriniai gimimo liudijimai, dėl to jums jau jie nebus išduodami, įsiminkite tai itin svarbu.

  • Eikite į mepis.registrucentras.lt indikatorių tarnybos informacinės sistemos puslapį, dešinėje spustelėkite mygtuką „Indikatorių aptarnavimo informacinė sistema“.
  • Atsidariusiame lange spustelėkite nuorodą Spustelėkite čia norėdami prisijungti.
  • Būsite nukreipti į elektroninius valdžios vartus, kuriuose turėsite patogiai (pavyzdžiui, mobiliuoju elektroniniu parašu ar per banką) prisijungti prie sistemos.
  • Prisijungę viršutiniame meniu spustelėkite Paslaugos.
  • Tada spustelėkite, kad užregistruotumėte vaiko gimimą.
  • Atsidariusioje formoje turite užpildyti trūkstamus duomenis (kai kurie duomenys bus pildomi automatiškai).

Kaip įregistruoti užsienyje gimusio vaiko gimimą Lietuvoje?

Jeigu užsienyje gimusio vaiko bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, vaikas turi būti registruotas Lietuvoje. Tai galima padaryti Lietuvos Respublikos ambasadoje toje šalyje, kurioje gimė vaikas, arba internetu per mepis.registrucentras.lt (prie sistemos turi būti galima prisijungti per elektroninę bankininkystę arba elektroniniu parašu). Išsamiau, kokie dokumentai pateikiami kiekvienoje šalyje ir kas išduoda reikiamus dokumentus, rasite Lietuvos Respublikos ambasados ​​puslapyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *